راهنمای تناسب اندام در طول بارداری و پس از آن

۱۰.۵۰۰ تومان

نام کتاب: راهنمای تناسب اندام در طول بارداری و پس از آن

نویسنده: دکتر لیث وولسکی-دکتر هویی ونگر

مترجم: صنم بیگم/قدس میر حیدری/فاطمه رضایی

 موضوع: ورزش برای زنان آبستن

سال چاپ: 1390

تولید کننده: عصر انتظار

کشور سازنده: ایران