مدیر فروش: زهرا اسدپور

موبایل: ۰۹۱۱۱۱۲۳۱۴۷

فروشگاه مرکزی (شعبه ۱) – بابلسر

آدرس: بابلسر خیابان رجایی بعد از پاساژ سعدی فروشگاه حاملگی و شیردهی وچه

ساعت کاری: ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۲

تلفن ۳۵۲۵۰۸۶۷-۰۱۱

فروشگاه قائم شهر (شعبه ۲)

آدرس: قائم شهر خیابان ساری مقابل فرمانداری

ساعت کاری: ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۲

تلفن ۴۲۰۷۷۲۰۸-۰۱۱