کتاب فرزند پسر می خواهید یا فرزند دختر

۳.۲۰۰ تومان

نام کتاب: کتاب فرزند پسر می خواهید یا دختر

نویسنده: شلی لواین

مترجم: بهزاد رحمتی

موضوع: روش های ثابت شده تعیین جنسیت فرزند در اکثر کشور های جهان

پنجاه تست تعیین جنسیت

نوبت چاپ: هفتم ۱۳۹۲

تولیدکننده: انتشارات سما

کشورسازنده: ایران

توضیحات :