کتاب تغذیه ی دوره ی بارداری

۱۰.۰۰۰ تومان

نام کتاب: تغذیه دوره ی بارداری

نویسنده: آماندا گرانت

مترجم: اکرم کریمی

موضوع: آبستنی-تغذیه مادر

سال چاپ: 1393

تولیدکننده: صابرین

کشورسازنده: ایران

برای مشاهده راهنمای سایز به بخش توضیحات همین صفحه مراجعه کنید