شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهیشومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی
شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی
شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی
شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی
شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی
شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی
شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی
شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی

شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی

شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی

ویژگی های محصول

نام محصول: شومیز بارداری کرپ طرحدار دو یقه آستین حلقه ای جلو دکمه و شیردهی

جنس: کرپ

کاربرد: مجلسی 

مناسب برای شیردهی: بله

رنگ ها: نارنجی، زرشکی، کرم و سرمه ای

سایز: متوسط ، بزرگ، خیلی بزرگ

راهنمایی سایز

اندازه های داده شده مربوط به دور سینه می باشد

کوچک :

متوسط  : 106سانتی متر

بزرگ : 108 سانتی متر

خیلی بزرگ : 114 سانتی متر

خیلی خیلی بزرگ : 118 سانتی متر

قد :  86 سانتی متر

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.