تونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسهتونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسه
تونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسه
تونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسه
تونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسه
تونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسه
تونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسه

ویژگی های محصول

نام محصول: تونیک بارداری رویه کرپ طرحدار زیر پلیسه

جنس: کرپ

کاربرد: مجلسی 

مناسب برای شیردهی: خیر

رنگ ها: زرد و کرم

سایز: متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ

راهنمای سایز

اندازه داده شده مربوط به دور سینه می باشد

کوچک :

متوسط :  100 سانتی متر

بزرگ : 104 سانتی متر

خیلی بزرگ  : 118 سانتی متر

خیلی خیلی بزرگ :

قد : 86 سانتی متر

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.