تونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپورتونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپور
تونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپور
تونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپور
تونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپور
تونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپور
تونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپور

ویژگی های محصول

نام محصول: تونیک بارداری حاشیه گیپور پشت کرپ پایین گیپور

جنس: کرپ 

کاربرد: مجلسی 

مناسب برای شیردهی: خیر

رنگ ها: زیتونی و زرشکی

سایز: متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ 

راهنمای سایز

اندازه داده شده مربوط به دور سینه می باشد

کوچک :

متوسط  : 98سانتی متر

بزرگ  : 102 سانتی متر

خیلی بزرگ 106 سانتی متر

خیلی خیلی بزرگ

قد  : 72 سانتی متر

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.