مانتو بارداری کرپ طرحدار راه راه رویه حریرمانتو بارداری کرپ طرحدار راه راه رویه حریر
مانتو بارداری کرپ طرحدار راه راه رویه حریر
مانتو بارداری کرپ طرحدار راه راه رویه حریر

مانتو بارداری کرپ طرحدار راه راه رویه حریر

مانتو بارداری کرپ طرحدار راه راه رویه حریر

ویژگی های محصول

نام محصول: مانتو بارداری کرپ طرحدار راه راه رویه حریر

جنس: کرپ

کاربرد: مجلسی 

مناسب برای شیردهی: خیر

رنگ ها: فیروزه ای

سایز: متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ

راهنمای سایز

اندازه داده شده مربوط به دور سینه می باشد

کوچک :

متوسط :

بزرگ :

خیلی بزرگ : 116 سانتی متر

خیلی خیلی بزرگ :

قد  : 85سانتی متر

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.