سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راهسارافون بارداری و شیردهی مکانیکی راه راه
سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه
سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه
سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه
سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه
سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه
سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه
سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه

ویژگی های محصول

نام محصول: سارافون بارداری  و شیردهی مکانیکی راه راه

جنس

کاربرد: مجلسی 

مناسب برای شیردهی: بله

رنگ ها: سرمه ای ، سبز و آبی

سایز: متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ

راهنمای سایز

کوچک : 

متوسط  : 98 سانتی متر

بزرگ :  100 سانتی متر

خیلی بزرگ :  102سانتی متر

خیلی خیلی بزرگ :

قد  : 130 سانتی متر

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.