بایگانی برچسب: معنی کلمه breech در سونوگرافی

زایمان breech

زایمان breech

موضوعات مرتبط: مانور پینارد در زایمان بریچ | زایمان بریچ | انواع بریچ | پرزانتاسیون بریچ یعنی چه | چرخش جنین بریچ | تشخیص جنسیت جنین در حالت بریچ | بریچ یعنی چی | آیا جنین بریچ سالم است | درمان بریچ | وضعیت بریچ وضعیت breech به این معنا است که نوزاد در رحم […]