بایگانی برچسب: دستبند بارداری

دستبند بارداری

دستبند بارداری

دستبند بارداری روش جدید و مورد تایید جامعه پزشکی است که با هدف بهبود بارداری و شانس باردار شدن، بدن شما را ردیابی می‌کند. این دستبند را شبانه در مچ دستان خود قرار می دهید. حسگرهای آن، داده های‌ مربوط به الگوهای فیزیولوژیکی و مرتبط با بارداری را گردآوری می‌کنند. این الگوها وارد الگوریتمی شده […]