بایگانی برچسب: آمپول برای جلوگیری از زایمان زودرس

اثر چاقی در زایمان زودرس

اثر چاقی در زایمان زودرس

توضیحات مرتبط: چاقی و خطر زایمان زودرس | زایمان زودرس | چاقی در زایمان تحقیق ارتباط چاقی و زایمان تحقیقی به رهبری پروفسور مایکل ترنر در مرکز UCD بارروی بیمارستان دانشگاه مادر نوزاد کومبه انجام شد. این نخستین باری است که ارتباط مشخصی بین چاقی و زایمان پیش موعد ایجاد شد. « از هر 6 […]