کتاب مادر و جنسیت فرزند

۶.۰۰۰ تومان

نام کتاب: کتاب مادر و جنسیت فرزند

نویسنده: دکتر نهاله مشتاق

موضوع: بحثی پیرامون تفاوت رابطه ی مادر با فرزندان دختر و پسر

سال چاپ: دوم /۱۳۹۵

تولیدکننده: انتشارات مهرسا

کشورسازنده: ایران

توضیحات